KEHO - MIELI - HENKI

Nina Kristiina Honkanen

Psykiatrian erikoislääkäri
Euroopan EMDR-yhdistyksen akkredioima EMDR-terapeutti

Terapiavastaanotto:
Oksasenkatu 3, 00100 Helsinki, Finland


+358 40 8374287

Grund för helandet

Den första fasen i trauma – och EMDR – terapi, STABILISERINGEN, är oerhört viktig. När vi lär oss i empatisk växelverkan med terapeuten ge utrymme till våra fastnade, oftast tidiga trauma tillhörande kroppsliga och emotionella upplevelser – reaktioner – tillstånd, dvs. till det skadade inre barnet, förbereder vi oss till en inre förändring mot den välfungerande vuxna människan. När vi lär oss att uppmärksamma vad som händer inom oss, att identifiera och verbalisera våra föreställningar – känslor – känningar, att erkänna dem och söka in en kärleksfull förbindelse med dem, kan förändringen börja. Med andra ord lär vi oss att hålla oss själva i dubbel – medvetenhet; alltså samtidigt som vi upplever vad vi upplever, lägger vi märke till vad vi upplever och håller oss närvarande och väl grundade här och nu i kärleksfull förbindelse med det som vi upplever. Vi lär oss att bli en ”god förälder” till vårt inre barn. Vi förstärker den fungerande vuxna människan inom oss.

Då är det tryggt att bearbeta trauman t.ex. med EMDR.