KEHO - MIELI - HENKI

Nina Kristiina Honkanen

Psykiatrian erikoislääkäri
Euroopan EMDR-yhdistyksen akkredioima EMDR-terapeutti

Terapiavastaanotto:
Oksasenkatu 3, 00100 Helsinki, Finland


+358 40 8374287

Yrkestitel

Jag är en psykiater och en EMDR – Europa ackrediterad EMDR – terapeut.

Jag är inte en psykoterapeut, vilket är en skyddad titel, och således har jag inte FPA – giltighet, vilket betyder att hos mig kan man inte få FPA:s rehabiliteringspsykoterapi.

FPA ersätter dock en del av mina mottagningsarvoden eftersom jag är läkare.

Psykoterapi

Jag erbjuder psykoterapi för vuxna på finska, svenska och engelska från en traumaterapeutisk och EMDR – terapeutisk referensram.

Mera information om traumaterapi: https://traumaterapiakeskus.com och om EMDR: https://emdr.fi

Jag skriver varken ut några mediciner eller förnyar recept och utfärdar inte heller några utlåtanden för bidrag från FPA eller andra ställen utan koncentrerar mig enbart på terapi.

Visionen för mitt terapiarbete är en harmonisk kropp-sinne-ande – helhet.

Terapeut

Eftersom vi människor är så annorlunda och vi alla, också vi terapeuter, har en originell profil för både svaga punkter (läs: utmaningar) och starka sidor, är det bara bra, att det finns många olika slags terapeuter.

Det viktigaste är att hitta en terapeut, som tro sig kunna hjälpa, som är närvarande, som tar emot dig och möter dig med ett respektfullt och empatiskt sätt och som du tror du kan samarbeta med.