KEHO-MIELI-HENKI

Yksilöterapiaa aikuisille suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi!

 

Terapiatyöni tärkeimpänä lähtökohtana on holistinen keho-mieli-henki -ihmiskäsitys, ymmärrys siitä, että olemme ennen kaikkea henkisiä olentoja, ja että jokainen ihminen on itsensä paras asiantuntija. Pyrin työssäni auttamaan asiakkaita tunnistamaan, tunnustamaan, hyväksymään ja lopulta myös muuttamaan vanhoja toimimattomia uskomuksiaan paremmin toimiviksi.

Käytän työssäni mm. variaatiota sokraattisesta dialogista, EMDR-terapiaa, sisäisen lapsen kanssa työskentelyä ja traumaterapian - ja sensorimotorisen psykoterapian lähestymistapaan kuuluvia ajatuksia.


En hoida lääkitys- enkä lausuntoasioita.

Vastaanotollani ei voi saada Kelan kuntoutuspsykoterapiaa,

mutta Kela korvaa osan yksityislääkärin vastaanottopalkkioistani.


Yhteystiedot

Nina Kristiina Honkanen

Psykiatrian erikoislääkäri
Sertifioitu EMDR-terapeutti

Terapiavastaanotto:
Oksasenkatu 3b, 00100 Helsinki, Finland+358 40 8374287