KEHO - MIELI - HENKI

Nina Kristiina Honkanen

Psykiatrian erikoislääkäri
Euroopan EMDR-yhdistyksen akkredioima EMDR-terapeutti

Terapiavastaanotto:
Oksasenkatu 3, 00100 Helsinki, Finland


+358 40 8374287

Perusta paranemiselle

Trauma – ja EMDR – terapiassa ensimmäinen vaihe, VAKAUTTAMINEN, on ensiarvoisen tärkeää. Kun opimme empaattisessa vuorovaikutuksessa terapeutin kanssa tekemään tilaa jumiin jääneille, useimmiten varhaisiin traumoihin liittyville kehollisille ja emotionaalisille kokemuksillemme – reaktioillemme – tiloillemme eli haavoittuneelle sisäiselle lapsellemme, valmistelemme muutosta kohti hyvin toimivaa aikuista. Kun opimme huomaamaan, mitä meissä tapahtuu, tunnistamaan ja sanottamaan uskomuksiamme – tunteitamme – tuntemuksiamme, tunnustamaan ne ja pyrkimään rakkaudelliseen yhteyteen niiden kanssa, muutos voi alkaa. Toisin sanoen opettelemme pääsemään kaksoistietoisuuteen; eli samalla, kun koemme, mitä koemme, huomaamme, mitä koemme ja olemme läsnä ja maadoittuneina tässä ja nyt rakkaudellisessa yhteydessä siihen, mitä koemme. Opettelemme olemaan ”hyvä vanhempi” sisäiselle lapsellemme. Vahvistamme hyvin toimivaa aikuista itsessämme.    

Tällöin traumojen työstäminen esim. EMDR:llä, on turvallista.