KEHO - MIELI - HENKI

Nina Kristiina Honkanen

Psykiatrian erikoislääkäri
Euroopan EMDR-yhdistyksen akkredioima EMDR-terapeutti

Terapiavastaanotto:
Oksasenkatu 3, 00100 Helsinki, Finland


+358 40 8374287

Oma polku

Olen aina ollut kiinnostunut ihmisestä ja hänen paikastaan maailmankaikkeudessa. Kiinnostukseni ja palava intoni ovat vieneet minua kohti ymmärrystä tieteen ja hengellisyyden yhdistymisen tarkoituksenmukaisuudesta; kohti henkis – tieteellistä ajattelua ja hengellisyyden kokemuksellista harjoittamista. Tieteen ja hengen yhdistymisessä yhdistävänä, mutta ikävä kyllä suurimmaksi osaksi vielä puuttuvana linkkinä, on tietoisuus.

Olen omalla polullani kohdannut henkisiä opettajia, joita suuresti arvostan ja kunnioitan, jotka eivät koskaan sitoisi toista ihmistä itseensä tai estäisi hänen etenemistään omalla polullaan, ja opetuksia, joista yhä ammennan tietoa ja viisautta koko elämääni. Tämä on ollut ehdottomasti se kaikkein arvokkain ja tärkein resurssi niin omassa sisäisessä kasvussani kuin myös työssäni terapeuttina. Samalla olen tietenkin työstänyt omia haasteitani myös psykoterapiassa ja erilaisten kehollisten terapioiden kautta, ja tämä työ jatkuu edelleen. Olen vuosien varrella kohdannut polullani myös monia opettajia ja opetuksia, niin lääketieteellisiä, psykologisia kuin henkisiäkin, jotka olen jo kokonaan jättänyt taakseni kiitollisena kuitenkin siitä, kuinka nämäkin kohtaamiset ja kokemukset ovat aina antaneet jotakin, esim. tärkeitä oppitunteja erottelukyvystä ja intuitiosta.