KEHO - MIELI - HENKI

Nina Kristiina Honkanen

Psykiatrian erikoislääkäri
Euroopan EMDR-yhdistyksen akkredioima EMDR-terapeutti

Terapiavastaanotto:
Oksasenkatu 3, 00100 Helsinki, Finland


+358 40 8374287

Arbete och utbildning

Jag har avlagt läkarexamen (Göteborg 1994) och specialistläkarexamen i psykiatri (Helsingfors 2002).

Efter läkarexamen arbetade jag två år som en AT – läkare på olika kliniker i Göteborg. Detta motsvarar den ett åriga orienterande fasen, som krävs i Finland.  Efter detta jobbade jag ett tag på den neurologiska kliniken i Universitets Sjukhuset i Göteborg. Till psykiater specialiserade jag mig i Helsingfors. I detta tillhörde deltagande till utbildningar och sammanlagt ca fem års arbete inom psykiatrin; på avdelningen på Universitets Kliniken, på kommunala slutna vården, i jourtjänst och på öppna vården. Jag avvek från det konventionella genom att arbeta det sista specialiseringsåret i Rehabiliteringscentrum för Torterade, som tillhör Diakonissanstalten. Jag blev färdig psykiater 2002 därefter jag har haft min egen terapimottagning. 2003-2004 arbetade jag utöver min egen mottagning som krisarbetare i Ungdomarnas Kriscenter (Nuorten Kriisipiste). Min basutbildning i EMDR fick jag 2004 därefter jag hela tiden har gjort EMDR.

EMDR-Europa ackrediterad EMDR-terapeut blev jag 2016.

Redan som en ung medicine studerande, som en AT – läkare och speciellt under tiden som specialiserande läkare inom psykiatrin inriktade jag mig till psykoterapi och gick till alla erbjudna utbildningar i ämnet. I slutändan av min väg till psykiater och efter examen har jag inriktad mig definitivt till trauma – och EMDR – terapi och gått bland annat i följande utbildningar:

 • Dissociationer och deras behandling – seminarie, Onno van der Hart, psykolog, fil. dr., 2001
 • Tvådelad EMDR grundutbildning, Roger M. Solomon, psykolog, EMDR – utbildare, fil. dr., 2004
 • Komplex trauma och EMDR – seminarie, Roger M. Solomon, psykolog, EMDR – utbildare, fil. dr., 2007
 • Den ädla konsten av EMDR – internat (3 dagar), Roger M. Solomon, psykolog, EMDR – utbildare, fil. dr. och Anne Suokas-Cunliffe, psykolog, psykoterapeut, 2007
 • Den ädla konsten av EMDR – internat (3 dagar), Roger M. Solomon, psykolog, EMDR – utbildare, fil. dr. och Anne Suokas-Cunliffe, psykolog, psykoterapeut, 2008
 • Arbete med barn med dissociation och deras föräldrar, Sandra Wieland, klinisk psykolog, lekterapeut, fil. dr., 2008
 • EMDR och traumatisk sorg, Roger Solomon, psykolog, EMDR – utbildare, fil. dr., 2009
 • Kärnpunkter i dissociationsstörningar: Betydelsen av skam i behandlingen av dissociation, Richard P. Kluft, med. dr., fil. dr., 2009
 • Utvärdering och behandling av allvarligt trauma och dissociationsstörningar – Den strukturella dissociationsteorin (128 timmar), Suzette Boon, fil. dr., Onno van der Hart, fil. dr., Ellert Nijenhuis, fil. dr., Kathy Steele, Master i omvårdnad, CS, 2009-2010
 • Sensomotorisk psykoterapi i behandlingen av traumatiserade, Pat Ogden, fil. dr., Tony Buckley, BA, 2014
 • Kopplingsförhållandet och EMDR – terapi, Maria Zaccagnino, PD, psykoterapeut, EMDR-Europa ackrediterad konsult, 2015
 • Användandet av EMDR-terapi i akuta krissituationer, Elan Saphiro, psykolog, EMDR-Europa ackrediterad konsult, 2015
 • The Wisdom of Trauma – Reclaiming Wholeness, dr. Gabor Maté, dr. Julie Brown Yau, Betsy Polatin, MFA, 2021
 • Complex Trauma and EMDR with adults, dr. EC Hurley, PhD, 2021
 • Using Systemic – Attachment  Informed EMDR Therapy with Parents and Children to Heal Intergenerational Trauma, Ana Gomez, psychologist, psychotherapist, 2021
 • EMDR and psychosomatics, Luca Ostacoli, MD, psychotherapist, EMDR Consultant and Facilitator, 2021
 • EMDR and Family Therapy: An Integrated Approach to the Treatment of Trauma, dr. Michel Silvestre, psychologist, 2021
 • Treatment of Traumatic Attachment to a Perpetrator using EMDR Therapy, Roger M. Solomon, psychologist, senior trainer of EMDR, PhD, Onno van der Hart, psychologist, PhD, 2021
 • EMDR Europe Research and Practice Conference online, 2021, numerous lecturers