KEHO - MIELI - HENKI

Nina Kristiina Honkanen

Psykiatrian erikoislääkäri
Euroopan EMDR-yhdistyksen akkredioima EMDR-terapeutti

Terapiavastaanotto:
Oksasenkatu 3, 00100 Helsinki, Finland


+358 40 8374287

Työ ja koulutus

Peruskoulutukseni on Lääketieteen lisensiaatti (Göteborg 1994) ja Psykiatrian erikoislääkäri (Helsinki 2002).

Lääkäriksi valmistumiseni jälkeen suoritin Ruotsissa vaadittavan kaksivuotisen orientoivan vaiheen työskennellen AT – lääkärinä eri klinikoilla Göteborgissa. Tämän jälkeen työskentelin jonkin aikaa Göteborgin Yliopistollisen Sairaalan neurologisella osastolla. Psykiatriksi erikoistuin Helsingissä. Erikoistumiseen kuului osallistuminen koulutuksiin ja yhteensä n. viisi vuotta työskentelyä psykiatrian toimialalla niin Yliopistollisen Sairaalan psykiatrisella osastolla kuin kunnallisen puolen suljetulla osastolla, päivystyksessä, avo-osastolla ja psykiatrisella poliklinikalla. Poikkesin tästä tavanomaisesta työskennellen viimeisen erikoistumisvuoteni Diakonissalaitoksen yhteyteen kuuluvassa Kidutettujen Kuntoutuskeskuksessa. Valmistuin psykiatriksi elokuussa 2002 ja siitä alkaen olen pitänyt omaa terapiavastaanottoani tehden kuitenkin samalla vielä vuoden työrupeaman HelsinkiMission yhteyteen kuuluvalla Nuorten Kriisipisteellä kriisityöntekijänä 2003 – 2004. EMDR peruskoulutukseni on vuodelta 2004, minkä jälkeen olen koko ajan tehnyt EMDR:ää.

Euroopan EMDR-yhdistyksen akkreditoima EMDR-terapeutti minusta tuli 2016.

Jo opiskeluaikana, nuorena AT-lääkärinä ja varsinkin erikoistuessani psykiatriaan suuntauduin psykoterapiaan ja hakeuduin kaikkiin mahdollisiin psykoterapiaa käsitteleviin koulutuksiin. Psykiatriksi valmistumiseni loppusuoralla ja valmistumiseni jälkeen olen suuntautunut nimenomaan trauma- ja EMDR-terapiaan ja käynyt mm. seuraavissa koulutuksissa:

 • Dissosiaatiot ja niiden hoito – seminaari, Onno van der Hart, psykologi, fil. tri, 2001
 • Kaksiosainen EMDR peruskoulutus, Roger M. Solomon, psykologi, EMDR – kouluttaja, fil. tri., 2004
 • Kompleksinen trauma ja EMDR – seminaari, Roger M. Solomon, psykologi, EMDR – kouluttaja, fil. tri., 2007
 • EMDR:n jalo taito internaatti (3 päivää), Roger M. Solomon, psykologi, EMDR – kouluttaja, fil. tri., Anne Suokas-Cunliffe, psykologi, psykoterapeutti, 2007
 • EMDR:n jalo taito internaatti (3 päivää), Roger Solomon, psykologi, EMDR – kouluttaja, fil. tri, Anne Suokas-Cunliffe, psykologi, psykoterapeutti, 2008
 • Työskentely dissosiatiivisten lasten ja heidän vanhempiensa kanssa, Sandra Wieland, kliininen psykologi, leikkiterapeutti, fil. tri., 2008
 • EMDR ja traumaattinen suru, Roger Solomon, psykologi, EMDR-kouluttaja, fil. tri., 2009
 • Dissosiaatiohäiriöiden hoidon ydinkohtia: Häpeän merkitys dissosiaation hoidossa, Richard P. Kluft, LT, fil. tri., 2009
 • Vakavan trauman ja dissosiaatiohäiriöiden arviointi ja hoito – Rakenteellinen dissosiaatioteoria (128 tuntia), Suzette Boon, PhD, Onno van der Hart, PhD, Ellert Nijenhuis, PhD, Kathy Steele, MN, CS, 2009-2010
 • Sensorimotorinen psykoterapia traumatisoituneiden hoidossa, Pat Ogden, fil. tri., Tony Buckley, BA, 2014
 • Kiintymyssuhde ja EMDR – terapia, Maria Zaccagnino, PsT, psykoterapeutti, EMDR-Euroopan akkreditoima konsultantti, 2015
 • EMDR – terapian käyttö akuuteissa kriisitilanteissa, Elan Shapiro, psykologi, EMDR-Euroopan akkreditoima konsultantti, 2015
 • The Wisdom of Trauma – Reclaiming Wholeness, dr. Gabor Maté, dr. Julie Brown Yau, Betsy Polatin, MFA, 2021
 • Complex Trauma and EMDR with adults, dr. EC Hurley, PhD, 2021
 • Using Systemic – Attachment Informed EMDR Therapy with Parents and Children to Heal Intergenerational Trauma, Ana Gomez, psychologist, psychotherapist, 2021
 • EMDR and psychosomatics, Luca Ostacoli, MD, psychotherapist, EMDR Consultant and Facilitator, 2021
 • EMDR and Family Therapy: An Integrated Approach to the Treatment of Trauma, dr. Michel Silvestre, psychologist, 2021
 • Treatment of Traumatic Attachment to a Perpetrator using EMDR Therapy, Roger M. Solomon, psychologist, senior trainer of EMDR, PhD, Onno van der Hart, psychologist, PhD, 2021
 • EMDR Europe Research and Practice Conference online, 2021, numerous lecturers